torstai 24. toukokuuta 2018

Teemailta jättipalsamin torjunnasta ja vesikasveista


 
Jättipalsamikasvustoa Köyliönjoen varrella. Kuva: Niina Uusi-Seppä

Tuiskulan Seuratalolla Köyliössä (Ilmiintie 34) järjestetään maanantaina 4.6. klo 17 alkaen teemailta haitallisista vieraslajeista, vesikasveista ja ruovikon niitosta.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella tuonut lajin luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Osa vieraslajeista on luokiteltu haitalliseksi, koska ne muodostavat merkittävän uhkatekijän luonnon monimuotoisuudelle syrjäyttäessään alkuperäisiä lajeja. Vieraslajit aiheuttavat haittaa myös vaikuttamalla ihmisten ja eläinten terveyteen sekä kiinteistöjen ar­voon.

Voimakkaasti leviävät suurikokoiset kasvit voivat olla myös merkittävä maisemallinen haitta. Jättiputket ja jättipalsami ovat nimensä mukaisesti suurikokoisia kasveja, jotka muodostavat laajoja, nopeasti leviäviä kasvustoja. Kasvit ovat levinneet luontoon puutarhoista joko luontaisesti siementen kautta tai tontin ulkopuolelle kuljetetun puutarhajätteen mukana. Lajien torjuntaan on syytä ryhtyä viipymättä. Asiantuntija Tiina Parkkima Allergia- ja astmaliitosta kertoo käytännönläheisesti jättipalsamin ja muiden vieraslajien hävittämisestä.

Köyliönjärven ja -joen vesi on rehevää ja tarjoaa ravinteikkaat kasvuolosuhteet monille vieraslajeille ja alkuperäislajeille. Vesikasvit käyttävät vesien ravinteita ja tätä kautta vesikasveilla on järveä ja jokea puhdistava vaikutus. On siis hyvä, että kasveja löytyy. Kuitenkin, kun vesikasveja on runsaasti, vaikeutuu vesistöjen virkistyskäyttö. Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista kertoo yleisimmistä vesikasveista, niiden hyödyistä ja poistamisesta. Illan päättää Maa- ja kotitalousnaisten ruovikkoasiantuntija Terhi Ajosenpää, joka kertoo ruovikon poiston luvituksesta ja tekniikoista.

Tilaisuuden järjestävät Satakunnan Museo ja Pyhäjärvi-instituutin HOLA-lake -hanke.
Lisätietoja: Henna Ryömä, suunnittelija, Pyhäjärvi-instituutti puh. 044 034 4058 ja Niina Uusi-Seppä, projektipäällikkö, Satakunnan Museo puh. 044 701 8511.