keskiviikko 1. marraskuuta 2017

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos kommentoitavana!

Köyliönjärven viljelymaisemaa. Kuva: Niina Uusi-Seppä

Köyliönjärven valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle laaditaan parhaillaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnittelua on tehty kesän ja syksyn aikana yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin Lallin koululla maanantaina 30.10. Nyt laadittu alustava hoito- ja käyttösuunnitelma on Säkylän kunnan sivuilla  luettavissa 22.12.2017 asti, jolloin kaikki halukkaat saavat kommentoida suunnitelmaa ja esittää siihen täydennyksiä. Hoito- ja käyttösuunnitelma viimeistellään palautteen perusteella vuoden 2018 alussa.
Palautetta voi lähettää osoitteella kirjaamo@sakyla.fi esimerkiksi otsikolla Köyliön HKS.

Luonnos löytyy täältä:
https://www.sakyla.fi/2017/11/01/koylionjarven-maisema-alueen-hoito-ja-kayttosuunnitelma/

Tännekin saa edelleen laittaa palautetta:
https://arcg.is/KT8rO  

Mahdolliset tiedustelut: Liisa Nummelin, Satakunnan Museo
liisa.nummelin@pori.fi , puh. 044 701 1077.