tiistai 11. huhtikuuta 2017

Kirkkokari: Kuva: Pentti Pere, Satakunnan Museo


Köyliönjärvelle suunnitellaan maisemanhoitoaluetta
Köyliönjärven kulttuurimaisema on yksi Satakunnan viidestä valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta. Arvokkaalle maisema-alueelle on mahdollista perustaa erityinen maisemanhoitoalue vaalimaan edustavan ja elinvoimaisen kulttuurimaiseman ja alueen historiallisten ominaispiirteiden säilymistä. Maisemanhoitoalueen perustamisesta järjestetään keskiviikkona 12.4. klo 18 keskustelutilaisuus Köyliön meijerillä (os. Pyhän Henrikintie 8). Samalla julkistetaan kysely alueen arvoista ja hoitotarpeista ja valitaan työryhmä valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Valtakunnallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Perustamisen edellytyksenä on alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistava maiseman hoito-ja käyttösuunnitelma. Maisemanhoitoalueen perustaminen ei oikeudellisesti velvoita maanomistajia ohjeiden noudattamiseen, vaan käyttö-ja hoitosuunnitelman suosituksien toteuttaminen on vapaaehtoista. Rakentaminen tapahtuu edelleen kunnan rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti. Metsiä hoidetaan edelleen metsälain mukaisesti. Aloitteen olemassa olevista maisemanhoitoalueista ovat tehneet kyläseurat ja kunnat. Suomessa on tähän mennessä perustettu neljä maisemanhoitoaluetta, joista lähin on Kauhajoen Hyypänjokilaakso.
Köyliönjärven kulttuurimaisema on sekä historiallisesti että maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jota on asuttu yhtäjaksoisesti rautakaudelta asti. Suomen historiassa Köyliönjärvi tunnetaan Pyhään Henrikiin ja Lalliin liittyvästä perimätiedosta. Maisemallisten ja historiallisten arvojen ohella Köyliönjärven kulttuurimaisema-alueen suurin vahvuus löytyy alueen aktiivisesta yhdistystoiminnasta, joka antaa hyvät edellytykset yhteistyössä tehtävän hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiselle ja myös sen toteuttamiselle käytännössä. Alueelta on jo olemassa erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia, jotka toimivat hyvänä pohjana nyt laadittavalle hoito- ja käyttösuunnitelmalle.
Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoituksen Maisemanhoitoalue Satakuntaan -hankkeelle. Hanketta koordinoi Satakunnan Museo, joka on palkannut työhön osa-aikaisen projektipäällikön lokakuun 2017 loppuun asti. Mikäli maisemanhoitoalueen suunnittelu saadaan alkuun, hankkeelle haetaan jatkorahoitusta.

Lisätietoa:

projektipäällikkö Niina Uusi-Seppä, Satakunnan Museo, niina.uusi-seppa@pori.fi
p. 044 701 8511

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, Ympäristöministeriö, tapio.heikkila@ymparisto.fi
p. 0295 250 166