keskiviikko 24. lokakuuta 2018

Köyliönjärven maisema-alueelle haetaan maisemanhoitoalueen statusta

Köyliönjärven peltoaukeille ovat ominaisia pitkät puukujanteet. Kuva: Niina Uusi-Seppä


Satakunnan Museon maisemanhoitoalue Satakuntaan -hanke on päättymässä. Hankkeen aikana Köyliönjärven maisema-alueella katseltiin maisemaa ja pohdittiin sen hoitoa monesta näkökulmasta. Asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin kyläkävelyillä, sähköisen karttakyselyn ja perinteisen lomakekyselyn avulla. Palautteen pohjalta koottiin Köyliönjärven maisema-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma. Vuoden aikana järjestettiin myös rakennusperinnön hoidon teemailta, kasvillisuusteemailta vieraslajeista ja ruovikonniitosta  sekä seminaari maiseman tuotteistamisesta. 

Köyliönjärven kulttuurimaisema on yksi Satakunnan viidestä valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta, jotka on nimetty vuonna 1994. Se on pinta-alaltaan 7 308 hehtaaria ulottuen Säkylän laajoilta viljelyaukeilta Tuiskulan kylämaisemaan Köyliönjoen varrella. Alue on Piispa Henrikiin ja Lalliin liittyvän legendan ansiosta myös yksi Suomen kansallismaisemista.  

Arvokkaalle maisema-alueelle on mahdollista perustaa erityinen maisemanhoitoalue vaalimaan elinvoimaisen kulttuurimaiseman ja alueen historiallisten ominaispiirteiden säilymistä. Valtakunnallisesti merkittävien maisemanhoitoalueiden perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Perustamisen edellytyksenä on alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistava maiseman hoito-ja käyttösuunnitelma.
 
Maisemanhoitoalueen perustaminen ei oikeudellisesti velvoita maanomistajia ohjeiden noudattamiseen, vaan käyttö-ja hoitosuunnitelman suosituksien toteuttaminen on vapaaehtoista. Rakentaminen tapahtuu edelleen kunnan rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö-ja rakennuslain mukaisesti. Metsiä hoidetaan edelleen metsälain mukaisesti. Suomessa on tähän mennessä perustettu vasta neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta, joista lähin on Kauhajoen Hyypänjokilaakso. Aloitteen Köyliönjärven maisemanhoitoalueen perustamisesta on tehnyt Köyliö-seura. 

Seuraavaksi hoito- ja käyttösuunnitelma sekä muut perustamisasiakirjat lähtevät laajalle kuulemiskierrokselle. Varsinais-Suomen ELY-keskus lähettää maanomistajille kirjeen, minkä lisäksi asiasta kuulutetaan lehti-ilmoituksin ja sähköisin tiedottein eri sidosryhmille.  Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos, hakemus ja kartta ovat lausunnonannolle varatun ajan nähtävissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla ja Säkylän kunnan internet –sivuilla. Lisäksi suunnitelma on luettavissa Säkylän kunnanvirastossa, Köyliön kirjastossa sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Turun ja Porin toimipisteissä. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksesta huolehtimaan perustettiin maisemanhoidon neuvottelukunta, jossa on edustaja mm. Säkylän kunnasta, MTK:sta ja kaikista kyläyhdistyksistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on nostaa esiin maisemanhoitoon liittyviä tarpeita, selvittää eri rahoitusmahdollisuuksia ja sovittaa yhteen maisemanhoidon tavoitteet ja muut aluetta koskevat suunnitelmat.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä toimenpidesuosituksia on jo alettu toteuttaa paikallisten yhdistysten toimesta. Esimerkiksi Lions Club päätti kunnostaa Köyliön kirkkoa kiertävän Lemmenpolun ja on lupautunut hoitamaan sitä myös tulevaisuudessa. Ristolan kyläyhdistys teki Adoptoi monumentti -sopimuksen Kirkkokarin hoidosta Satakunnan Museon kanssa. 

Köyliönjärven maisema-alue onkin osoittautunut hyväksi valinnaksi maisemanhoitoaluetta Satakuntaan suunniteltaessa juuri alueen aktiivisten toimijoiden ansiosta. Kulttuurimaisema tarvitsee aktiivisia ja kotiseuturakkaita ihmisiä säilyäkseen!

Ristolan kyläyhdistys adoptoi Kirkkokarin. Kuva Pentti Pere

perjantai 24. elokuuta 2018

Tunnista maiseman mahdollisuudet -seminaariKöyliönjärvi. Kuva: Pentti Pere

Aika: tiistai 18.9.2018 klo 13
Paikka: Leirikeskus Pihlava, Lehmuuntie 35, Säkylä


Säkylän Köyliönjärvi on yksi Suomen kansallismaisemista ja lähialueella on monia muitakin hienoja maisemakohteita. Kaunis maisema edistää ihmisten hyvinvointia, vahvistaa paikallisidentiteettiä ja houkuttelee matkailijoita. Maisema voi myös synnyttää uutta liiketoimintaa tai tuoda lisäarvoa olemassa olevalle toiminnalle. Mitä lisäarvoa maisema voisi tuoda sinun yrityksellesi? Entä miten alueen yritykset ja yhteisöt voisivat edistää arvokkaan maiseman säilymistä?

Satakunnan Museo ja Säkylän kunta järjestävät Leirikeskus Pihlavassa Tunnista maiseman mahdollisuudet –seminaarin tiistaina 18.9. klo 13 alkaen.  Kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten keskuksesta kertoo, miten maisemaa on tuotteistettu Ruotsissa ja arkeologi Leena Koivisto Satakunnan Museosta esittelee Adoptoi monumentti -toiminnan tarjoamia sponsorointimahdollisuuksia. Tilaisuudessa solmitaan myös Satakunnan kolmas adoptiosopimus. Projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki Satakunnan ammattikorkeakoulusta kertoo puolestaan matkailun uusista trendeistä. 

Päiväohjelman jälkeen tehdään retki Köyliönjärven kulttuurimaisemaan tarinankertoja Riikka Palosen opastamana. Retkellä pääsemme tutustumaan historialliseen Köyliön Vanhakartanoon, romanttiseen Lemmenpolkuun ja tunnelmalliseen ravintola Korkea Tammeen.

OHJELMA

Klo 13  Säkylän kunnan tervehdys ja Satakunnan Museon maisemanhoitoalue-hankkeen kuulumiset
13.30 Maiseman tuotteistaminen Ruotsissa. Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja, maaseutumaisema ja luonnonhoito, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus.
Kommenttipuheenvuoro: Sanna Väisänen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Apetit.
14.15 Kahvi
14.30 Adoptoi monumentti. Leena Koivisto, arkeologi, Satakunnan Museo.
Kommenttipuheenvuoro: Olli Taimi, puheenjohtaja, Ristolan kyläyhdistys.
15.15 Matkailun mahdollisuudet. Minna Uusiniitty-Kivimäki, projektipäällikkö, SAMK.
Kommenttipuheenvuoro: Jaana Mälkki, yrittäjä, Wild Nordic Nature.

16–18 Retki Köyliönjärvelle, jossa kohteina Köyliön Vanhakartano, Lemmenpolku ja Korkea Tammi.

Ilmoittautuminen kahvitarjoilua ja bussikuljetusta varten 14.9. mennessä: Tunnista maiseman mahdollisuudet -seminaari: Ilmoittautumislomake 

Tiedustelut: Niina Uusi-Seppä, projektipäällikkö, Satakunnan Museo, niina.uusi-seppa@pori.fi,  puh. 044 701 8511.